Rượu cần

Rượu cần

Rượu cần được xem là thức uống và dùng trong các nghi lễ cúng tế thần linh mà các tộc người thiểu số như Mạ, Ê Đê, M’Nông đều biết làm. Rượu được cho một sản vật được Trời (Yang) sai thần linh mách bảo con người làm ra để Đọc tiếp…