Bơ Đắk Nông

Đắk Nông hiện là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng bơ lớn của cả nước với diện tích gần 2.600 ha, chiếm khoảng 20% tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, chủ yếu tập trung ở các huyện: Đắk Mil, Đắk R’lấp, Đắk Đọc tiếp…