Tập huân nâng cao nhận thức cộng đồng về công viên địa chất Đắk Nông

Nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, địa chất trong khu vực Công viên địa chất Đắk Nông

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc khai thác hợp lý và bảo tồn các giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa Đọc tiếp…

Tập huấn nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Đắk Nông

Phát huy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Đắk Nông tại các trường học

Trong thời gian vừa qua, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các địa phương trên địa bàn tỉnh để triển khai các đợt tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về di sản Đọc tiếp…