Tập huấn nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Đắk Nông

Phát huy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Đắk Nông tại các trường học

Trong thời gian vừa qua, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các địa phương trên địa bàn tỉnh để triển khai các đợt tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về di sản Đọc tiếp…