Địa chỉ: Tái định cư làng quân nhân, Thôn Nam Rạ, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Số điện thoại: 02613 547 616