Địa điểm bắt liên lạc
Địa điểm bắt liên lạc

Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là một hệ thống giao thông, liên lạc, đường ống xăng dầu, vận chuyển hàng quân sự vào chiến trường, tổ chức đưa đón bộ đội, cán bộ, chuyển công văn, tài liệu từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc bắt đầu từ Nghệ An đến Bình Phước. Di tích lịch sử Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh bao gồm 37 điểm tiêu biểu của Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn 11 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắk Nông, Bình Phước.

Trong khu vực Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông, các di tích tiêu biểu thuộc di tích quốc gia đặc biệtđường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh gồm:

1. Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh – đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ cánh Tây (thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song; Bon Cây Xoài, thôn Đồng Tiến, tx Gia Nghĩa)

2. Địa điểm Pu Prâng, địa phận  bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (địa điểm này nằm ngoài vùng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông). Ngày 09/12/2013, Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg.