Nhà hàng Sơn Mã (ảnh: internet)
 Nhà hàng Sơn Mã
Nhà hàng Sơn Mã (ảnh: internet)

Địa chỉ: 34 Quang Trung, phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Số điện thoại: 0913 444 770