Ranh giới basalt – trầm tích Nam Xuâ
Ranh giới basalt – trầm tích Nam Xuâ

Tọa độ địa lý: 12° 28′ 55.264908″ vĩ độ bắc; 107° 46′ 0.138″ kinh độ đông

Vị trí địa lý: xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Hoạt động phun trào basalt tạo ra bề mặt ranh giới địa tầng này thuộc giai đoạn 3 của lịch sử phát triển địa chất Công viên địa chất Đắk Nông, có bối cảnh địa chất thành tạo đặc trưng là chuyển động phân dị khối tảng.   Phun trào basalt phủ trực tiếp lên bề mặt bào mòn đá trầm tích lục nguyên cát bột sét kết của hệ tầng La Ngà.