Ranh giới basalt và basalt Phúc Duy
Ranh giới basalt và basalt Phúc Duy

Tọa độ địa lý: 12° 31′ 43.068144″ vĩ độ bắc; 107° 46′ 8.4″ kinh độ đông.

Vị trí địa lý: Cây xăng Phúc Duy, thôn Tân Lợi, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.

Theo như quan sát ở mặt cắt phần phía bắc cây xăng Phúc Duy, mặt cắt chia làm 2 phần: phần nằm dưới liên quan tới giai đoạn phun trào cổ hơn, phần nằm trên liên quan tới giai đoạn phun trào trẻ hơn. Bề mặt của đá basalt cổ hơn đã bị bóc mòn và phong hóa mạnh mẽ thành sét cao lanh. Sau đó, dung nham của giai đoạn phun trào trẻ hơn đã phủ tràn lên bề mặt bào mòn đá basalt cổ hơn, giống như con lũ chảy tràn trên bề mặt đất cuốn theo và vun đống những hòn cuội eluvi-deluvi của đá basalt cổ hơn. 

Sự hiện diện của 2 tầng sản phẩm khác hẳn nhau về tính chất cơ lý và mức độ phong hóa đã phản ánh 2 giai đoạn phun trào cách xa nhau về mặt thời gian: tầng trên mới bắt đầu bị phong hóa (bán phong hóa), vẫn còn đá tươi; trong khi tầng dưới đã bị phong hóa hoàn toàn.

Ngay tại đáy của tầng trên và nóc của tầng dưới có sự hiện diện của lớp đá mỏng (1-2cm) màu nâu, nâu vàng – nâu đỏ khá rắn chắc có thể minh chứng cho sự tiếp xúc nóng của dung nham giai đoạn sau với đá basalt giai đoạn trước.

Sự hiện diện của các lớp mỏng gơtit – limonit trong đới nội tiếp xúc của basalt cổ hơn (phần đã bị phong hóa hoàn toàn) đã minh chứng sự dao động của mực nước ngầm trong quá trình phong hóa đá basalt của giai đoạn sớm.

Đá basalt của giai đoạn sau ở phần phía bắc cây xăng Phúc Duy không tạo cột, trong khi ở phần phía nam có tạo cột, điều này đã phản ánh môi trường nguội lạnh – đông cứng của dung nham ổn định/yên tĩnh và chiều dày lớp phủ dung nham ở phía nam dày hơn phía bắc.