Tháng Mười 9, 2020

Một số cơ hội và thách thức trong việc phát triển CVĐC TC UNESCO Đăk Nông

Là một danh hiệu cao quý của UNESCO, Công viên địa chất chứa đựng, liên kết trong mình các giá trị di sản: địa chất, văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, cảnh quan, đa dạng sinh học… Bên cạnh mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản; nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và giá trị của ngành khoa học Trái Đất, giáo dục lòng yêu thiên nhiên và trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ và khai thác bền vững các loại hình di sản, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO còn đề ra một mục tiêu rất rõ ràng là nâng cao đời sống cộng đồng, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển một cách bền vững, thông qua hoạt động du lịch.

Xem thêm »

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND