Tin tức

[THÔNG BÁO] Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết dự án: Khoanh vùng bảo vệ di sản trong vùng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đăk Nông

Ban Quản lý Công viên Địa chất Đăk Nông thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn Lập đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: Khoanh vùng Bảo vệ di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk nông

Xem thêm »

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND