Ban Quản Lý

Thông tin Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông

Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô tỉnh Đắk Nông. Được kiện toàn và điều chỉnh nhân sự theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung nhân sự Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đổi tên và điều chỉnh nhân sự Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể như sau:

1. Giám đốc Ban Quản lý: Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

2. Phó Giám đốc Ban Quản lý:

– Ông Lê Ngọc Quang – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Bà Lê Thị Hồng An – Phó Giám đốc chuyên trách, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Ông Bùi Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Admin

Admin

Ban quản lý CVĐC Đăk Nông

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND