Cộng tác viên

Nhằm thúc đẩy sự năng động, tích cực và sáng tạo của thanh niên trong việc hỗ trợ phát triển cộng đồng, Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông xây dựng mạng lưới cộng tác viên, độ tuổi từ 15 – 35, đang sinh sống tại các huyện/ thành phố trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Là thành viên của đội ngũ cộng tác viên, các bạn thanh niên có cơ hội được định kỳ tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về các vấn đề như bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững, biến đổi khí hậu và các vấn đề khác trong chương trình nghị sự của Công viên địa chất. Đồng thời, được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng thực địa để trở thành những đại sứ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại cộng đồng. 

Các hoạt động khuyến khích sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên bao gồm: hỗ trợ thuyết minh tại các điểm đến, phát triển, hướng dẫn người dân phát triển các sản phẩm du lịch, tổ chức các sự kiện…tại địa phương.

Những hoạt động này không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho các bạn cộng tác viên trong việc tạo ra các cơ hội nghề nghiệp mới mà còn thúc đẩy được sự tham gia sâu rộng của cộng đồng địa phương.

Hiện đội ngũ cộng tác viên của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có hơn 30 thành viên đang sinh sống tại các huyện/ thành phố trong vùng CVĐC.

Đầu tư vào thanh niên địa phương là đầu tư vào thế hệ tương lai của cộng đồng các dân tộc sinh sống trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông!”

Admin

Admin

Ban quản lý CVĐC Đăk Nông

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND