Đường Trường Sơn (con đường huyền thoại) có tổng chiều dài khoảng 20.000 km, là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược đặc biệt chạy dọc theo lãnh thổ Việt Nam đi qua hạ Lào và Campuchia. 

Trong những năm đầu của cuộc chiến tranh Đông Dương, ba nước liên minh chống thực dân Pháp gồm lực lượng Việt Minh (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), Lào và Campuchia đã lựa chọn và hình thành sơ khai tuyến đường mòn trên dãy Trường Sơn. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ (năm 1954), đất nước bị chia cắt làm hai miền. Để tiếp tục chi viện cho chiến trường miền Nam, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định mở “con đường chiến lược” tuyến đường bộ qua dãy Trường Sơn. Nhưng phải đến tháng 5/1959 Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Đoàn 559 với nhiệm vụ khai thông, xây dựng, mở rộng và phát triển tuyến đường thành một mạng lưới phức tạp, đồng thời đặt tên chính thức là Đường Trường Sơn.

Trải qua 16 năm (1959 -1975) hệ thống đường Trường Sơn đã cung cấp binh lực, lương thực và vũ khí khí tài từ miền Bắc vào miền Nam trước sự chống phá khốc liệt của quân đội Mỹ và Ngụy quân dưới sự yểm trợ của những vũ khí tối tân. Tuyến đường đã góp phần to lớn làm thay đổi cục diện thế lực quân sự và đi tới thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Năm 2000, đường Trường Sơn chính thức được khởi công xây dựng và đổi tên thành “Đường Hồ Chí Minh”

Di tích lịch sử Đường Trường Sơn tại ngã ba Đồn 8, huyện Đắk Song hiện nay là một điểm nhỏ thuộc một nhánh phía Đông của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Di tích được Binh Đoàn 12, Bộ Quốc phòng lập hồ sơ và xây dựng bia ghi nhớ như hiện nay.