“Rhapsody of fire & water”

02 Duy Hung Goat Farm

Duy Hung goat farm is located on fertile basaltic soil in Dak Ha commune, Dak G’long district. Established in 2015, the farm covers an area

Xem thêm »

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND