Nhằm tuyên truyền, giới thiệu những giá trị nổi bật của Công viên địa chất (CVĐC) Đắk Nông, mới đây, Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông đã tổ chức đợt tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC Đắk Nông và CVĐC toàn cầu tại các xã, trường học như: Trúc Sơn, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cư Jút); Nâm N’đir, Buôn Choáh, Trường THPT Hùng Vương (Krông Nô)…

Bà con xã Nâm N’dir (Krông Nô) tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC Đắk Nông (Ảnh: Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông)

Nội dung tập huấn bao gồm những kiến thức về các giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, văn hóa, lợi ích của việc xây dựng CVĐC và hướng tới tham gia mạng lưới CVĐC toàn cầu; tiềm năng du lịch CVĐC Đắk Nông.

Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông cũng đã thông báo kết quả nội dung cuộc họp của Chương trình Khoa học Địa chất và Công viên địa chất (IGGP) do UNESCO tổ chức vào ngày 20/9/2019 cho người dân và học sinh được biết.

Bà con xã Buôn Choáh (Krông Nô) tham dự lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC Đắk Nông (Ảnh: Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông)

Thông qua tập huấn, cán bộ, người dân, học sinh địa phương có thêm sự hiểu biết, có thể góp phần vào việc bảo vệ các di sản địa chất, xây dựng danh hiệu CVĐC toàn cầu.

Tin, ảnh: Gia Bình