Chương trình hành động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Đắk Nông năm 2020

Ngày 28/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Chương trình hành động số 98/CTr-UBND về việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất Đắk Nông năm 2020.

Mục tiêu của Chương trình nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và phát triển bền vững Công viên địa chất Đắk Nông theo định hướng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO), góp phần bảo tồn các giá trị di sản, phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương một cách bền vững. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại các điểm đến trong vùng công viên địa chất, chuẩn bị cho Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO dự kiến vào tháng 10/2020.

Theo đó, Chương trình hành động đề ra 7 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm: 1. Đầu tư và phát triển các điểm đến trong vùng Công viên địa chất; 2. Nghiên cứu và hợp tác khoa học; 3. Bảo vệ di sản, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; 4. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong vùng công viên địa chất; 5. Xúc tiến, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch trong vùng Công viên địa chất Đắk Nông; 6. Tham gia các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất quốc gia và quốc tế; 7. Xây dựng bộ máy Ban Quản lý và các kế hoạch quản lý, phát triển Công viên địa chất.

Các nhóm nhiệm vụ này được xây dựng dựa trên tiêu chí bắt buộc của UNESCO đối với các Công viên địa chất toàn cầu. Theo đó, căn cứ thực trạng phát triển của Công viên địa chất Đắk Nông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương. Đây chính là giải pháp cốt lõi để tạo sự đồng thuận và thu hút, khuyến khích sự tham gia của người dân trong việc gìn giữ các giá trị di sản địa chất, địa mạo, văn hóa và đa dạng sinh học trong vùng Công viên địa chất Đắk Nông.

Bên cạnh việc đề ra các nhiệm vụ chính cho các Sở, ban, ngành và địa phương, Chương trình hành động còn khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông mở thêm các điểm cung cấp thông tin cho du khách như Bảo tàng, trung tâm thông tin, quầy thông tin ở các địa phương và đầu tư cơ sở hạ tầng cho các điểm du lịch mới; Hình thành các tuyến đường mòn địa chất, tuyến đường phục vụ cho xe đạp, và các tuyến đường tham quan khác phục vụ nhu cầu tham quan của du khách; Sản xuất các mặt hàng lưu niệm, sản vật, thực phẩm và hàng hóa bản địa; Phát triển các cửa hàng bán lẻ những sản phẩm của địa phương; Hình thành các làng nghề phục vụ tham quan và sản phẩm làng nghề phục vụ du lịch của Công viên địa chất Đắk Nông; Thúc đẩy các đối tác trong vùng công viên địa chất hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm lẫn nhau.

Việc triển khai Chương trình hành động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Đắk Nông năm 2020 thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương trong việc phát triển Công viên địa chất Đắk Nông thành Công viên địa chất toàn cầu, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển bền vững, bảo tồn các giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau.

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Bài viết mới nhất

Văn hoá

Du lịch

Địa chất

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND