Công nhận nghề truyền thống “Làm rượu cần” và “Dệt thổ cẩm” của 2 tổ hợp tác tại xã Đắk Nia

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định 1890/QĐ-UBND công nhận nghề truyền thống “Làm rượu cần” và “Dệt thổ cẩm” cho Tổ hợp tác rượu cần do bà H’Mai làm Tổ trưởng và Tổ hợp tác dệt thổ cẩm do bà H’Bình làm Tổ trưởng.

Hai tổ hợp tác nghề truyền thống hiện nay đều đang hoạt động tại bon N’Jriêng và bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.

Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm H’Bình (ngoài cùng), ở bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) luôn tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của cha ông truyền lại. Ảnh: Hồ Mai

Các tổ hợp tác được cấp giấy công nhận nghề truyền thống và được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và các hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

Việc tổ chức Lễ công bố và trao giấy chứng nhận nghề truyền thống sẽ do UBND thị xã Gia Nghĩa thực hiện.

Theo Báo Đăk Nông Online

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Bài viết mới nhất

Văn hoá

Du lịch

Địa chất

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND