Họp triển khai công tác vận hành, phát triển

Chiều ngày 20/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông mở rộng. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc BQL Công viên địa chất Đắk Nông chủ trì cuộc họp với sự tham dự của các phó giám đốc kiêm nhiệm, thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm của các sở ngành, địa phương trong vùng Công viên địa chất.

Báo cáo tại cuộc họp, đ/c Lê Thị Hồng An, Phó Giám đốc chuyên trách BQL đã đề cập đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động xây dựng và phát triển CVĐCTC UNESCO Đắk Nông năm 2021. Mặc dù các cấp ngành và địa phương tận lực tập trung cho công tác phòng chống dịch covid-19 nhưng vẫn có sự phối hợp để từng bước triển khai công việc như: lên ý tưởng thiết kế các dự án đầu tư hạ tầng tại 5 điểm di sản đã có chủ trương đầu tư, bao gồm: Điểm mỏ nguyên liệu nhôm (điểm số 4), Điểm Mỏ cao lanh (điểm số 5), Điểm Di tích lịch sử Căn cứ địa Nam Nung (điểm số 6); Tuyến đi bộ rừng tự nhiên (điểm số 7). Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong vùng CVĐC trong thời gian qua cũng được chú trọng triển khai với cách thức phù hợp với tình hình dịch bệnh như tổ chức các cuộc thi online, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội… Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút khách du lịch đến với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh đã chỉ đạo văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch làm việc với các địa phương trong thời gian tới để rà soát toàn bộ các công việc cũng như các phương án thực hiện, chuẩn bị các công việc cần thiết cho tái thẩm định danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông vào năm 2023. Giao Ban Quản lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ di sản vùng CVĐC; các địa phương chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm du lịch theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng thương hiệu nhằm tạo sức cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, Ban Quản lý CVĐC chuẩn bị tài liệu, trích lục các tiêu chí nghiêm ngặt và bắt buộc trong quá trình xây dựng và phát triển của Mạng lưới CVĐC toàn cầu để báo cáo Ban chỉ đạo CVĐC, tạo sự đồng thuận trong công tác chỉ đạo, thực hiện. 

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Bài viết mới nhất

Văn hoá

Du lịch

Địa chất

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND