UNESCO thông báo một số thay đổi trong thiết kế của logo danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO”

Nhằm đẩy mạnh nhận diện thương hiệu và tăng tính tương tác trong môi trường giao tiếp kỹ thuật số thông qua việc đơn giản hóa biểu trưng (logo), tháng 4/2021 vừa qua, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức ban hành bộ Tiêu chuẩn đồ họa mới quy định việc sử dụng biểu trưng (logo) UNESCO cho các chương trình và mạng lưới thành viên của tổ chức này; trong đó, có các quy định về việc thay đổi một số yếu tố của logo danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO”.

Theo quy định trước đây, khi một công viên địa chất được chính thức công nhận, UNESCO sẽ thiết kế và chuyển giao logo danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO” có kết hợp tên của công viên địa chất đó nhằm cụ thể hóa và tăng tính đặc trưng cho từng công viên địa chất toàn cầu thành viên.

Tuy nhiên, với bộ tiêu chuẩn đồ họa mới, để phổ quát danh hiệu này, UNESCO quyết định sẽ chỉ sử dụng logo danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO độc lập bằng phiên bản tiếng Anh. Các công viên địa chất toàn cầu thành viên sẽ không còn được kết hợp tên của mình vào logo này.

Logo mới dùng chung cho tất cả các Công viên địa chất toàn cầu UNESCO để phổ quát danh hiệu này.

Như vậy, trong thời gian tới, Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông cần sớm tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh logo trên các bảng thông tin, tờ rơi… nhằm tuân thủ theo quy định mới này của UNESCO.

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Bài viết mới nhất

Văn hoá

Du lịch

Địa chất

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND