VĂN BẢN

Trang tổng hợp các văn bản có liên quan đến Công viên địa chất Đăk Nông đã được ban hành.

Số / Ký hiệuLoại văn bảnNgày ban hànhTrích yếu 
1412/QÐ-UBNDQuyết định21/09/2020Quyết định số 1412/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 09 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đổi tên Công viên địa chất Đăk Nông và điều chỉnh thành viên Ban quản lý Công viên địa chất Đăk NôngChi tiết
378/QÐ-UBNDQuyết định20/03/2020Quyết định số 378/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh thành viên Ban quản lý Công viên địa chất Đăk NôngChi tiết
284/QÐ-UBNDQuyết định04/03/2019Quyết định số 284/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đổi tên và thay đổi, bổ sung thành viên Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đăk NôngChi tiết
696/QĐ-UBNDQuyết định09/05/2018Quyết định số 696/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đổi tên và điều chỉnh nhân sự Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đăk NôngChi tiết
05/CT-UBNDChỉ thị27/04/2018Chỉ thị số 05/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đăk NôngChi tiết
146/QÐ-UBNDQuyết định30/01/2018Quyết định số 146/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung nhân sự Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đăk NôngChi tiết
1270/QÐ-UBNDQuyết định01/08/2017Quyết định số 1270/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đăk NôngChi tiết
460/QĐ-UBNDQuyết định21/3/2017Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đăk NôngChi tiết
220/QÐ-UBNDQuyết định04/02/2016Quyết định số 220/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô tỉnh Đăk NôngChi tiết
70/QĐ-BCĐQuyết định14/01/2016Quyết định số 70/QĐ-BCĐ, ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đăk NôngChi tiết
2199/QÐ-UBNDQuyết định31/12/2015Quyết định số 2199/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (nay là Công viên địa chất Đắk Nông)Chi tiết
1590/QĐ-TTgQuyết định09/09/2014Quyết định số 1590/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới Công viên địa chất ở Việt Nam"Chi tiết
Giấy uỷ quyềnChi tiết

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND