Ngay sau ký kết Hiệp định Geneve (năm 1954), quân đội Mỹ đã đẩy mạnh các hoạt động chiến sự, đất nước bị chia cắt làm hai miền Nam –Bắc lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Trước tình hình đó, ngày 15/5/1959, Bộ chính trị, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Đoàn 559 (Đoàn vận tải chiến lược Bắc – Nam). Ngay sau đó, ngày 25/5/1959, Đoàn công tác đặc biệt B90 ra đời, khẩn trương vào Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử “xoi mở” đoạn đường Nam Tây Nguyên (Phước Long) bắt liên lạc với miền Đông Nam Bộ, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trải qua 13 năm (1947 – 1960) triển khai gây dựng cơ sở, nếm mật nằm gai, vượt bao hy sinh gian khổ ngày 4/11/1960, tại cây số 4 xuyên qua Quốc lộ 14 (thôn Nam Bình, huyện Đắk Song hiện nay) mũi mở đường thứ 2 (Đội II) Đoàn B90 đã bắt liên lạc được với tổ mở đường C270 của lực lượng vũ trang Phước Long – Đông Nam Bộ từ phía Nam đi lên.

Từ đây, hai vùng đất chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã nối liền, khai thông đường mòn Bắc – Nam mang tên Bác ở cuối dãy Trường Sơn, chấm dứt tình trạng chiến trường bị chia cắt, tạo đà thắng lợi trong việc xây dựng tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn.

Việc xoi, mở đường khai thông thành công đoạn cuối con đường chiến lược Hồ Chí Minh nối liền Đắk Lắk với Liên khu V, Liên khu VI và miền Đông Nam Bộ, miền Nam với miền Bắc XHCN. Từ năm 1961–1965, tuyến đường Hồ Chí Minh thông suốt, đưa hàng vạn con em đồng bào Nam Bộ tập kết ra Bắc đã trở lại chiến trường; hàng loạt nhu yếu phẩm, công văn tài liệu, vũ khí, khí tài,… cùng những vật dụng quan trọng đã được các chiến sĩ giao liên tuyến cánh Đông và cánh Tây đưa đón, vận chuyển khẩn trương vào chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ; che chở, tiếp ứng và xoi đường cho cán bộ cốt lõi của Đảng vào Nam hoạt động lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mỹ.

Ngày 02/8/2011, điểm liên lạc quân đội Bắc – Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ công nhận và xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt vào ngày 09/12/2013.