Công bố Logo và Website Hội nghị ISV20 và Hội thảo khoa học “15 năm phát triển Công viên địa chất ở Việt Nam”

Để đảm bảo truyền tải, cung cấp thông tin của Hội nghị đến các thành viên Hiệp hội hang động núi lửa quốc tế được kịp thời, hiệu quả. Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông đã phối hợp với nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng demo website phục vụ Hội nghị theo thông lệ của các kỳ Hội nghị trước. Đây là website chỉ phục vụ cho đến khi kết thúc Hội nghị (cuối tháng 11/2022) với nội dung cung cấp thông tin cơ bản về sự kiện cho các đại biểu trong nước và quốc tế tìm hiểu, đang ký tham dự (https://20isvdaknong.com/)

Webside chính thức Hội nghị

Việc tạo lập Webside riêng và thiết lập Logo nhận diện sự kiện này sẽ góp phần thông tin kịp thời về Hội nghị đến các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý quốc tế; quảng bá hình ảnh núi lửa, hang động núi lửa – di sản địa chất mang tầm quốc tế trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đến các thị trường quốc tế trọng điểm đồng thời thu hút sự đăng ký tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý đến tham dự Hội nghị.

Nội dung webside

Nội dung webside

Admin

Admin

Ban quản lý CVĐC Đăk Nông

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND