gioithieu

Ban Quản Lý

Thông tin Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông được thành lập theo Quyết

Xem thêm »

Ban Chỉ Đạo

Thông tin Ban Chỉ đạo Công viên địa chất Đắk Nông Ban Chỉ đạo Công viên địa chất Đắk Nông được thành lập theo Quyết

Xem thêm »

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND