[THÔNG BÁO] Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết dự án: Khoanh vùng bảo vệ di sản trong vùng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đăk Nông

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Bài viết mới nhất

Văn hoá

Du lịch

Địa chất

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND