Công nhận cấp tỉnh Di tích lịch sử Sở Chỉ huy cơ bản Chiến dịch Tây Nguyên (thôn Phú Sơn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút)

Di tích lịch sử Sở Chỉ huy cơ bản Chiến dịch Tây Nguyên là địa điểm đóng chân của Sở chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên, nơi Bộ tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên và các đơn vị, phòng, ban của cơ quan chiến dịch như: tham mưu, tác chiến, trinh sát, hóa học, cảnh vệ (vệ binh), thông tin… đứng chân để chỉ huy, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lực lượng, các hoạt động tác chiến và đấu tranh trên các hướng tiến công trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.

Di tích còn có thể có tên gọi khác như: Địa điểm Sở chỉ huy trực tiếp chiến dịch Tây Nguyên; Sở chỉ huy CZ 275 (Chiến dịch 275),….Việc công nhận và xếp hạng Cấp Tỉnh sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nêu cao tinh thần quật cường, bồi đắp lòng tự hào và của người dân Đắk Nông trong vùng DNUGGp nói riêng, tỉnh Đắk Nông nói chung.

Suối chảy dọc theo DTLS Sở chỉ huy cơ bản Chiến dịch TN
Đường vào di tích hiện nay

AH LLVTND, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (bên trái ảnh), nguyên Tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên, Tham mưu Chiến dịch Tây Nguyên, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 đang xác định vị trí Sở Chỉ huy trên bản đồ Chiến dịch Tây Nguyên cho cán bộ Bảo tàng tỉnh Đắk Nông (phải ảnh) trong quá trình sưu tầm, lập hồ sơ di tích.

Việc công nhận và xếp hạng di tích Cấp Tỉnh sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nêu cao tinh thần quật cường, bồi đắp lòng tự hào và của người dân Đắk Nông trong vùng DNUGGp nói riêng, tỉnh Đắk Nông nói chung. Chính quyền và người dân sẽ chung sức bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử – văn hóa của địa phương, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND