Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị đặc trưng của CVĐC TC UNESCO Đắk Nông – Thực trạng và giải pháp”

Chiều ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông – Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh Đắk Nông, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với các nhà khoa học, doanh nghiệp và đơn vị liên quan.

Các điểm tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo các đại biểu tham dự đã trình bày các tham luận về thực trạng và giải pháp “Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với các giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông”, với các nội dung chủ yếu như: Khái quát tiềm năng du lịch của tỉnh Đắk Nông với những giá trị về chất địa mạo, tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.. những giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; thực trạng khai thác, phát huy các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trong phát triển du lịch của địa phương; vấn đề đặt ra trong việc khai thác, phát huy du lịch tại địa phương gắn với việc duy tu, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn bản sắc văn hóa của địa phương; các quan điểm, phương hướng và các giải pháp triển khai mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESSCO Đắk Nông;…

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Tôn Thị  Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn các nhà khoa học, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp tại Hội thảo đã đánh giá tiềm năng, thực trạng khai thác các tiềm năng trong phát triển du lịch Đắk Nông nói chung và khai thác, phát huy các giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trong phát triển du lịch cộng đồng… Sự thành công của Hội thảo có giá trị và ý nghĩa thiết thực trong việc giúp tỉnh Đắk Nông có thể khai thác tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, nhất là các giá trị đặc trưng về di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, hệ thống hang động núi lửa… của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trong việc phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông.

Theo daknong.gov.vn

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Bài viết mới nhất

Văn hoá

Du lịch

Địa chất

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND