Phê duyệt Mô hình thí điểm đầu tiên về phát triển du lịch cộng đồng trong vùng CVĐC TC UNESCO Đắk Nông tại xã Ea Po, huyện Cư Jut

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, bảo vệ môi trường sinh thái đặc thù và tạo động lực phát triển du lịch bền vững cho các địa phương trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Ban Quản lý CVĐC Đắk Nông đã lựa chọn xã Ea Pô, huyện Cư Jut để xây dựng thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với các giá trị của Công viên địa chất Đắk Nông.

Việc thúc đẩy vai trò của cộng đồng dân cư trong các hoạt động gắn liền với công viên địa chất là một trong những tiêu chí bắt buộc của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Như vậy, có thể xem việc phát du lịch cộng đồng là hướng đi phù hợp để nâng cao vai trò và trách nhiệm của người dân địa phương trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, đáp ứng được yêu cầu của Mạng lưới. Đồng thời, loại hình du lịch này cũng mang lại cho du khách những trải nghiệm chân thực và thú vị nhất về cuộc sống của người dân địa phương.

Ngoài việc đánh giá tình hình thực trạng, mô hình đã đưa ra được định hướng về cơ cấu và cách thức hoạt động của Ban Quản lý Du lịch cộng đồng tại xã Ea Pô; các định hướng về phát triển không gian du lịch (không gian trải nghiệm quy trình sản xuất hàng hóa, đặc sản địa phương, không gian trải nghiệm du lịch khám phá, sinh thái và tổ hợp dịch vụ, không gian trưng bày cúc đá hóa thạch và giáo dục địa chất, không gian khuyến khích phát triển các homestay); về đầu tư cơ sở hạ tầng; về phát triển các dịch vụ du lịch; định hướng thị trường khách và nguồn nhân lực phục vụ du lịch tại địa phương.

Bên cạnh đó, mô hình cũng đề xuất một số giải pháp liên quan đến công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; huy động vốn; các biện pháp bảo vệ môi trường và tôn tạo các tài nguyên du lịch; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nguồn lao động tại địa phương.

Mô hình phát triển du lịch cộng đồng trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại xã Ea Po, huyện Cư Jut đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 và giao UBND huyện Cư Jut chỉ đạo việc triển khai vận hành mô hình sau khi được phê duyệt. Đây được xem là mô hình hạt nhân, thúc đẩy và lan tỏa động lực nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức, địa phương khác trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cùng chung tay phát triển du lịch địa phương một cách bền vững. 

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Bài viết mới nhất

Văn hoá

Du lịch

Địa chất

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND