Đắk Nông tham dự Hội nghị Mạng lưới Công viên địa chất Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 7 tại Satun, Thái Lan

Nhận được thông báo của Mạng lưới Công viên địa chất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về việc tổ chức Hội nghị lần thứ 7 diễn ra tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Satun, Thái Lan.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đắk Nông và thể hiện vai trò, trách nhiệm là thành viên chính thức trong Mạng lưới Công viên địa chất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đoàn Đắk Nông đã cử 5 cán bộ tham gia Hội nghị từ ngày 04 – 11/9/2022.

Hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động, trong đó tập trung là hội thảo theo chuyên đề do Ban Tổ chức định hướng (gồm 7 chuyên đề); triển lãm; khảo sát thực địa, học hỏi kinh nghiệm việc vận hành, quản lý và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Satun.

Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông được giao nhiệm vụ xây dựng bài thuyết trình, báo cáo khoa học chuyên đề; chuẩn bị tài liệu (ảnh, video), sản phẩm về CVĐC để trưng bày, giới thiệu,  quảng bá các tiềm năng, thế mạnh trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Đoàn sẽ chính thức khởi hành và tham dự từ ngày 04 – 11/9/2022.  

Share bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram

Bài viết mới nhất

Văn hoá

Du lịch

Địa chất

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND